SHOP ONLINE OR
CALL TO ORDER / ՊԱՏՎԻՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ՝

(091) 054 279  (+374 91 054 279 for international calls)

Մենք խոսում ենք հայերեն

 We speak English

ما فارسی صحبت می کنیم

 

Page 1 of 2
Results 1 - 24 of 26

Bagels / Օղաբլիթներ

Plain Bagel/ Պարզ օղաբլիթ

11,5 cm in diameter 11.5 սմ տրամագծով

Sales price: 400,00 դր.
Price / kg:

Gluten Free Bagel/ Օղաբլիթ առանց գլուտենի

Made with gluten free flour, Vegan Պատրաստված է առանց ...

Sales price: 600,00 դր.
Price / kg:

Armenian Apricot Bagel/Հայկական ծիրանով օղաբլիթ

11,5 cm in diameter filled with Armenian apricot 11.5 սմ ...

Sales price: 400,00 դր.
Price / kg:

Everything Bagel/ Ամեն ինչով օղաբլիթ

11,5 cm in diameter topped with sesame seeds, caraway ...

Sales price: 400,00 դր.
Price / kg:

Raisin & Cinnamon Bagel/ Չամիչով և դարչինով օղաբլիթ

11,5 cm in diameter filled with cinnamon & raisins topped ...

Sales price: 400,00 դր.
Price / kg:

Cream Cheese/ Կրեմ պանիր

Home-made, no preservatives, additives, nor coloring 150 ...

Sales price: 1800,00 դր.
Price / kg:

Sesame Seed Bagel/ Քնջութի սերմերով օղաբլիթ

11,5 cm in diameter topped with sesame seeds 11.5 սմ ...

Sales price: 400,00 դր.
Price / kg:

Peanut Bagel/ Գետնանուշով օղաբլիթ

11,5 cm in diameter topped with peanuts 44.5 սմ ...

Sales price: 400,00 դր.
Price / kg:

Spicy Pepper Bagel/ Կծու պղպեղով օղաբլիթ

11,5 cm in diameter topped with spicy red pepper ...

Sales price: 400,00 դր.
Price / kg:

Three Herb Bagel/ Երեք համեմունքով օղաբլիթ

11,5 cm in diameter topped with dried cilantro, basil, ...

Sales price: 400,00 դր.
Price / kg:

Sunflower Seed Bagel/Արևածաղկի սերմերով օղաբլիթ

11,5 cm in diameter topped with sunflower seeds 11.5 սմ ...

Sales price: 400,00 դր.
Price / kg:

Garlic Bagel/ Սխտորով օղաբլիթ

11,5 cm in diameter filled & topped with topped ...

Sales price: 400,00 դր.
Price / kg:

Onion Bagel/ Սոխով օղաբլիթ

11,5 cm in diameter filled & topped with onions 11.5 սմ ...

Sales price: 400,00 դր.
Price / kg:

Cheese Bagel/Պանրով օղաբլիթ

11,5 cm in diameter filled & topped with cheese 11.5 սմ ...

Sales price: 400,00 դր.
Price / kg:

Blackberry Bagel/ մոշով օղաբլիթ

11,5 cm in diameter filled with blackberries 11.5 սմ ...

Sales price: 400,00 դր.
Price / kg:

Hawaiian Bagel/Հավայան օղաբլիթ

11.5 cm in diameter. Filled and topped with pineapple and ...

Sales price: 400,00 դր.
Price / kg:

Apple and cinnamon bagel/Խնձորով և դարչինով օղաբլիթ

11,5 cm in diameter filled with apple cinnamon and topped ...

Sales price: 400,00 դր.
Price / kg:

Raisin bagel/ Չամիչով օղաբլիթ

11,5 cm in diameter filled with raisin and topped with ...

Sales price: 400,00 դր.
Price / kg:

Chocolate bagel/ Շոկոլադե օղաբլիթ

11,5 cm in diameter 11.5 սմ տրամագիծ

Sales price: 400,00 դր.
Price / kg:

Medium-sized bagels/ Միջակ չափսի օղաբլիթներ

16 bagels, 9 cm in diameter 16 օղաբլիթներ, 9 սմ տրամագծով

Sales price: 4000,00 դր.
Price / kg:

Small sized bagels/ Փոքր օղաբլիթ

32 bagels, 6,5 cm in diameter 32 օղաբլիթներ, 6.5 սմ ...

Sales price: 5000,00 դր.
Price / kg:

Rainbow Bagel/Ծիածան օղաբլիթ

10 Rainbow Delight Bagels!!!!! 11.5 cm in diameter 10 ...

Sales price: 10000,00 դր.
Price / kg:

Heart Bagel/Սրտիկի օղաբլիթ

4 Heart Bagels 11.5 cm in diameter each 4 Սրտաձև ...

Sales price: 3200,00 դր.
Price / kg:
Page 1 of 2