SHOP ONLINE OR
CALL TO ORDER / ՊԱՏՎԻՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ՝

(091) 054 279  (+374 91 054 279 for international calls)

Մենք խոսում ենք հայերեն

 We speak English

ما فارسی صحبت می کنیم

 

Page 1 of 3
Results 1 - 24 of 68

Grains, Legumes, Dried Herbs, Dried Fruits, Spices / Հացահատիկներ, Ընդեղեն, Չորացրած Խոտաբույսեր, Չրեր, Համեմունքներ

Pumpkin Pie Spice/ Դդումեվ կարկանդակի համեմունք

20 g No preservatives, no colorings 20 գ առանց պահպանիչ ...

Sales price: 600,00 դր.
Price / kg:

Black Bean/Սև լոբի

Grown in Armenia, 250 g 250 գ աճեցված է Հայաստանում

Sales price: 900,00 դր.
Price / kg:

Black Bean/ Սև լոբի

Grown in Armenia, 500 g 500 գ աճեցված է Հայաստանում

Sales price: 1800,00 դր.
Price / kg:

Basmati Rice/Բասմատի բրինձ

Grown in Armenia, 250 g 250 գ աճեցված է Հայաստանում

Sales price: 650,00 դր.
Price / kg:

Basmati Rice/Բասմատի բրինձ

Grown in Armenia, 500 g 500 գ աճեցված է Հայաստանում

Sales price: 950,00 դր.
Price / kg:

Dried apricots/ Ծիրանի չիր

250 g, grown and fried in Armenia 250 գ աճեցրած և ...

Sales price: 1000,00 դր.
Price / kg:

Dried white figs/ Չորացրած սպիտակ թուզ

250 g, grown and dried in Armenia 250 գ աճեցրած և ...

Sales price: 1800,00 դր.
Price / kg:

Dried red figs/Չորացրած կարմիր թուզ

250 g, grown and dried in Armenia 250 գ աճեցրած և ...

Sales price: 1800,00 դր.
Price / kg:

Dried black mulberry/ Չորացրած սև թութ

250 g, grown and dried in Armenia 250 գ աճեցրած և ...

Sales price: 1800,00 դր.
Price / kg:

Wheat/ Ցորեն

Price for 1 kg, minimum 3 kg order գինը 1 կգ-ի ...

Sales price: 550,00 դր.
Price / kg:
Sales price: 500,00 դր.
Price / kg:
Sales price: 900,00 դր.
Price / kg:
Page 1 of 3