SHOP ONLINE OR
CALL TO ORDER / ՊԱՏՎԻՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ՝

(091) 054 279  (+374 91 054 279 for international calls)

Մենք խոսում ենք հայերեն

 We speak English

ما فارسی صحبت می کنیم

 

Results 1 - 24 of 24

Breads / Հացեր

Gluten Free Bread Loaf/ Հացի բոքոբ առանց գլուտենի

Does not contain any soybean flour. Comes sliced made in ...

Sales price: 1600,00 դր.
Price / kg:

French baguette/Ֆրանսիական բագետ

fresh-made թարմ պատրաստած

Sales price: 1000,00 դր.
Price / kg:

French Fougasse/Ֆրանսիական ֆոքաչիա հաց

French fougasse filled with garlic, bell pepper, mozzarella ...

Sales price: 2500,00 դր.
Price / kg:

Pancakes/ Բլիթներ

4 pieces, each 11 cm in diameter 4 կտոր յուրաքանչյուրը՝ ...

Sales price: 1400,00 դր.
Price / kg:

Whole wheat English muffins/ Ամջողջ ցորենի անգլիական մաֆին

4 whole wheat English muffins 4 անգլիական մաֆին

Sales price: 1500,00 դր.
Price / kg:
Sales price: 1500,00 դր.
Price / kg:
Sales price: 2900,00 դր.
Price / kg:

Banana Bread Loaf/Բանանի հացի բոքոն

one whole loaf about 1 kg made with whole wheat flour, ...

Sales price: 2200,00 դր.
Price / kg:

Corn Bread Loaf/Եգիպտացորենի հաց

one loaf (1 kg) made from fresh corn and our own whole ...

Sales price: 2200,00 դր.
Price / kg:

Cinnamon Swirl Brioche/Պտտած բրիոշ դարչինով

one loaf (1 kg) մեկ բոքոն (1 կգ)

Sales price: 3800,00 դր.
Price / kg:

Classic Brioche/Դասական բրիոշ

one loaf (1 kg) մեկ բոկոն (1 կգ)

Sales price: 3300,00 դր.
Price / kg:
Sales price: 2200,00 դր.
Price / kg:

French Baguette/Ֆրանսիական բագետ

one baguette 9 cm. X 1 m. մեկ բագետ 9 սմ X 1 մ

Sales price: 600,00 դր.
Price / kg:

Olive Ciabatta/Ձիթապտղով չիաբատտա

one loaf made with black olives and our own bread ...

Sales price: 1200,00 դր.
Price / kg:

Sour Dough Bread Bowl/ԹԹխմորով հացի աման

2 sour dough bread bowls 2 թթխմորով հացի գնդիկներ

Sales price: 1000,00 դր.
Price / kg:
Sales price: 1200,00 դր.
Price / kg:
Sales price: 600,00 դր.
Price / kg:

Whole Wheat Bread Crumbs/ամբողջական ցորենի հացի պակսիմատ

250 g Whole wheat bread crumbs from our own whole wheat ...

Sales price: 400,00 դր.
Price / kg:

Vegan No Bake Bread/Վեգան Չթխված Հաց

4 flat no bake vegan bread/lavash made with flaxseeds and ...

Sales price: 1200,00 դր.
Price / kg: