SHOP ONLINE OR
CALL TO ORDER / ՊԱՏՎԻՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ՝

(091) 054 279  (+374 91 054 279 for international calls)

Մենք խոսում ենք հայերեն

 We speak English

ما فارسی صحبت می کنیم

 

Results 1 - 1 of 1

Seafood / Ծովամթերք

Rainbow Trout Ishkhan/Իշխան ձուկ

1 kg Grown in Dilijan in our lake 1 կգ. աճեցրած մեր ...

Sales price: 2400,00 դր.
Price / kg: