SHOP ONLINE OR
CALL TO ORDER / ՊԱՏՎԻՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ՝

(091) 054 279  (+374 91 054 279 for international calls)

Մենք խոսում ենք հայերեն

 We speak English

ما فارسی صحبت می کنیم

 

Results 1 - 3 of 3

Preserves & Jams / Պահածոներ և Ջեմեր

Homemade Apricot Jam/Տնական ծիրանի ջեմ

500 g GMO free no sugar added; just apricots no ...

Sales price: 3500,00 դր.
Price / kg:

Unsweetened Apple Sauce/Խնձորի սոուս առանց շաքարի

250 g of unsweetened apple sauce made with only ...

Sales price: 1500,00 դր.
Price / kg:

Unsweetened Apple Sauce/Խնձորի սոուս առանց շաքարի

500 g of unsweetened apple sauce made with only ...

Sales price: 2600,00 դր.
Price / kg: