SHOP ONLINE OR
CALL TO ORDER / ՊԱՏՎԻՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ՝

(091) 054 279  (+374 91 054 279 for international calls)

Մենք խոսում ենք հայերեն

 We speak English

ما فارسی صحبت می کنیم

 

Results 1 - 7 of 7

Household Products / Տնտեսական ապրանքներ

Baking soda/ Սոդա

250 g 250 գ

Sales price: 500,00 դր.
Price / kg:
Sales price: 500,00 դր.
Price / kg:
Sales price: 2000,00 դր.
Price / kg:

Lye (NaOH) sodium hydroxide/ Նատրիումի հիդրօքսիդ՝ ՛՛կծու նատրոն՛՛

500 g sodium hydroxide flakes 500 գ նատրիում- հիդրօքսիդի ...

Sales price: 1200,00 դր.
Price / kg:
Sales price: 1200,00 դր.
Price / kg:

Glycerin Liquid/ Գլիցերինի հեղուկ

500 mL liquid glycerin 500 մլ գլիցերինի հեղուկ

Sales price: 1000,00 դր.
Price / kg:
Sales price: 2000,00 դր.
Price / kg: