SHOP ONLINE OR
CALL TO ORDER / ՊԱՏՎԻՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ՝

(091) 054 279  (+374 91 054 279 for international calls)

Մենք խոսում ենք հայերեն

 We speak English

ما فارسی صحبت می کنیم

 

Red Raspberry Leaf Tea/Ազնվամորու տերևների թեյ

PrintEmail
25 g
Ingredients: chemical free red raspberry leaves
grown in Armenia. High in Vitamin C, Vitamin
B6, potassium, iron, magnesium.
50 գ
Բաղադրությունը՝ քիմիական նյութերից ազատ ազնվամորու տերեւներ,
աճեցված Հայաստանում: Հարուստ է վիտամին C, վիտամին
Բ6, կալիում, երկաթ և մագնեզիումով:
Sales price 700,00 դր.
Price / kg:
IMG_2390
Red-Raspberry-Leaf-Tea-Pictures
Red-Raspberry-Leaf-Tea.-Learn-why-its-for-all-women-and-grab-a-super-yummy-smoothie-recipe-Scratch-Mommy-with-photo-by-Everblossom
Description

The red raspberry leaves are rich in magnesium, calcium, potassium, and iron, as well as zinc and phosphorus. The leaves also contain a plethora of B-vitamins (B1 thiamine, B2 riboflavin, B3 niacin, B5 pantothenic, and B6 pyridoxine, B9 folate) as well as Vitamin C, magnesium, and potassium are both macro-minerals, which the body needs in larger amounts to support proper functioning.  

Red raspberry leaves are known for easing the pain of menstrual cramps, but it can also help digestive woes as well as support heart health. It has also traditionally been used by pregnant women, as well as post-partum, the thought process being that it can ease labor by helping with pain as well as quickening the process, and “toning” the uterus.

Red raspberry leaf tea contains an alkaloid known as fragrine which can help strengthen the uterus as well as the pelvic area. This can be beneficial to women during menstruation periods, helping to ease pains and cramping.

This can also be a great advantage to women who are pregnant since it can help strengthen their muscles for when they go into labor, which can reduce chances for experiencing pain and can also make delivery easier.

Another great use for red raspberry leaf tea is that it is effective for treating many different stomach ailments. It can be taken to help relieve diarrhea, as well as for helping soothe stomach aches and cramps.

Since this herbal tea has anti-inflammatory purposes and can help stimulate proper blood circulation, it can help heal internal illnesses and ulcers in the digestive system as well.

Reviews

There are yet no reviews for this product.