SHOP ONLINE OR
CALL TO ORDER / ՊԱՏՎԻՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ՝

(091) 054 279  (+374 91 054 279 for international calls)

Մենք խոսում ենք հայերեն

 We speak English

ما فارسی صحبت می کنیم

 

Dried red rubin basil/ Չորացրած կարմիր ռեհան

PrintEmail
20 g
20 գ
Sales price 400,00 դր.
Price / kg:
purple basil8
Description

Uses: As a seasoning on salads, meals, soups, and sandwiches.
Can be used in teas for added aroma and color. 
Add to your favorite oil or vinegar to boost it
with  flavor and aroma.

High in Vitamin K, A, C, Calcium and Iron. Purple basil has antibacterial
qualities, prevents cholesterol build-up reducing chances of heart attacks
and strokes.

Reviews

There are yet no reviews for this product.