SHOP ONLINE OR
CALL TO ORDER / ՊԱՏՎԻՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ՝

(091) 054 279  (+374 91 054 279 for international calls)

Մենք խոսում ենք հայերեն

 We speak English

ما فارسی صحبت می کنیم

 

Spinach Whole Wheat Bread/սպանախով և ամբողջ ցորենի ալյուրով հաց

PrintEmail
one loaf
մեկ բոքոն
Sales price 1800,00 դր.
Price / kg:
wwspinachbread1
wwspinachbread2
Description

ՌՅԲ Ամբողջական Ցորենի Այլուրով Սպանախով Հաց! Մեր ամբողջական ցորենի այլուրը մենք ենք պատրաստում որ լավագույն որակով այլուր ստանանք: Մի բոքոն 

Whole Wheat Spinach Bread!!! Our whole wheat flour is made by us to get the best quality possible!

Units in box: 1

Reviews

There are yet no reviews for this product.