SHOP ONLINE OR
CALL TO ORDER / ՊԱՏՎԻՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ՝

(091) 054 279  (+374 91 054 279 for international calls)

Մենք խոսում ենք հայերեն

 We speak English

ما فارسی صحبت می کنیم

 

Whole Wheat Bagel-ամբողջ ցորենի ալյուրով օղաբլիթ

PrintEmail
whole wheat bagel made from Go Green Armenia grown wheat and produced flour
11.5 cm in diameter
ամբողջ ցորենի ալյուրով օղաբլիթ
պատրաստված է Go Green Armenia-ի աճեցրած և աղացած ացորենից
11.5 սմ տրամագիծ
Sales price 400,00 դր.
Price / kg:
Description

Reviews

There are yet no reviews for this product.