SHOP ONLINE OR
CALL TO ORDER / ՊԱՏՎԻՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ՝

(091) 054 279  (+374 91 054 279 for international calls)

Մենք խոսում ենք հայերեն

 We speak English

ما فارسی صحبت می کنیم

 

Lye (NaOH) sodium hydroxide/ Նատրիումի հիդրօքսիդ՝ ՛՛կծու նատրոն՛՛

PrintEmail
500 g sodium hydroxide flakes
500 գ նատրիում- հիդրօքսիդի փաթիլներ
Sales price 1200,00 դր.
Price / kg:
Description

Sodium Hydroxide (Lye) - for Soap Making. Sodium Hydroxide, or Lye, is the chemical that induces saponification with fats and oils to create that magnificent thing called soap! This lye is in flake form and is easier to measure without worrying about static cling. Please be sure to educate yourself on the safety precautions and proper handling of Lye before using this ingredient.

Lye Purity: 98%
2% anti-caking agent that does not affect soaping process.

Sodium Hydroxide Lye is for creating solid, bar soap. If you wish to create liquid soap, check out our Potassium Hydroxide. 

Each container of lye is 1 kg by volume.


Ingredients:
Botanical Name:   Sodium Hydroxide
Common Name:  Sodium Hydroxide 

Նատրիումի հիդրօքսիդ (կծու նատրոն)- օճառ պատրաստելու համար, Նատրոնի հիդրօքսիդ կամ կծու նատրոնը, այն քիմիական նյութն է, որը խթանում է օճառի  պատրաստմանը: Կծու նատրոնը փաթիլների տեսքովէ և այսպիսով ավելի հարմար է չափաբաժինը հստակ ընտրելու համար: Խնդրում ենք օգտագործելուց առաջ նախ ուսումնասիրեք շիշտ օգտագործման ձևը և հետևեք անվտանգության կանոններին:

Պարունակությունը՝ 98%  մաքուր Կծու նատրոն,

                                2%   Հակակշիռ նյութ

Նատրիումի հիդրօքսիդով պատրաստվում է պարզ օճառ: Եթե ուզում եք պատրաստել հեղուկ օճառ, ընտրեք մեր կալիոումի հիդրօքսիդը:

Նատրիում հիդրօքսիդի մեկ կապոցի քաշը մեկ կիլոգրամ է:

Պարունակում է՝ Նատրոնի հիդրօքսիդ

 

 

Reviews

There are yet no reviews for this product.