SHOP ONLINE OR
CALL TO ORDER / ՊԱՏՎԻՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ՝

(091) 054 279  (+374 91 054 279 for international calls)

Մենք խոսում ենք հայերեն

 We speak English

ما فارسی صحبت می کنیم

 

Lye Potash(KOH) potassium hydroxide / Պոտաշ, կամ կալիում հիդրօքսիդ

PrintEmail
500 g flakes KOH
500 գ Պոտաշի փաթիլներ
Sales price 1200,00 դր.
Price / kg:
Description
Potassium Hydroxide: Used for making Liquid Soap,  each container has 500 g by weight. Potassium Hydroxide, also known as potash, lye, or KOH, is the chemical that induces saponification with fats and oils to create that magnificent thing called liquid soap! Please be sure to educate yourself on the safety precautions and proper handling of Lye before using this ingredient.
 
 Storage: Potassium Hydroxide is extremely hygroscopic (attracts moisture) so be sure to always keep it in a sealed container in a cool dry place. If left out, it can attract enough moisture from the air to turn completely liquid!
 
Ingredients:
Botanical Name:   Potassium Hydroxide
Common Name:  Potassium Hydroxide 
 
Կալիումի դիդրօքսիդ՝ օգտագործվում է հեղուկ օճառ պատրաստելու համար: Ամեն մի կապոցի քածն է՝ 500 գ:
Օգտագործելուց առաջ տեղեկացեք օգտագործման եղանակի մասին և անպայման հետևեք անվտանգության կանոններին:
Պահեստավորում՝ կալիումի հիդրօքսիդը չափազանց խոնավածուծ (հիգրոսկոպիկ) է: Այդ պատճառով այն պետք է պահպանվի ամուր փակվող տարայի մեջ, հով և չոր վայրում: Դրսում մնալու դեպքում այն կներխխի օդի խոնավությունը մինչև ամբողջովին ջրիկանա:
Պարունակություն՝ Կալիում հիդրօքսիդ
 

Reviews

There are yet no reviews for this product.