SHOP ONLINE OR
CALL TO ORDER / ՊԱՏՎԻՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ՝

(091) 054 279  (+374 91 054 279 for international calls)

Մենք խոսում ենք հայերեն

 We speak English

ما فارسی صحبت می کنیم

 

Tooth Whitening Tooth Powder/ Սպիտակեցնող ատամի փոշի

PrintEmail
Toothy powder activated charcoal tooth powder for whitening
Սպիտակեցնող Ատամի փոշի՝ ակտիվացրած ածուխով:
Sales price 2100,00 դր.
Price / kg:
Screen Shot 2017-12-30 at 12.58.22 PM
Screen Shot 2017-12-30 at 1.00.20 PM
Units in box: 1

Reviews

There are yet no reviews for this product.